Studio Ping & Moos

Privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die aan Studio Ping & Moos worden verstrekt in het kader van haar dienstverlening. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2021.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Studio Ping & Moos
Inge Stevens | Honthem 43C 6\ 269 NP Eijsden – Margraten
Telefoonnummer: 06 17090077
Website: https://studiopingenmoos.nl
E-mail: inge@studiopingenmoos.nl
KvK nummer: 83341501

 

Welke gegevens worden verwerkt?
Studio Ping & Moos verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruik willen maken en die gebruik hebben gemaakt van haar diensten en/of omdat deze aan haar zijn verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Ping & Moos verwerkt:
• Persoonsgegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, adviesrapporten, overeenkomsten, in (email-)correspondentie en/of via telefoon;
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer

 

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?
Studio Ping & Moos verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Om contact op te kunnen nemen voor diensten, telefonisch of via e-mail
• Voor het opstellen van rapporten of overeenkomsten
• Voor het uitvoeren van haar diensten
• Voor het maken van facturen
• Voor het plaatsen van referenties

Studio Ping & Moos gaat zeer vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Deze worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. De gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

 

Hoe worden de gegevens bewaard?
Studio Ping & Moos zal alle persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

Delen met anderen
Studio Ping & Moos deelt de gegevens niet met derden, tenzij hiervoor een toestemmingsverklaring is ondertekend benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

 

Beveiliging
Studio Ping & Moos hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht het idee ontstaan dat persoonsgegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
©Studio Ping & Moos